ВСТУПНИКУ ЗУНУ - освітній ступінь "МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР"; "БАКАЛАВР"; "МАГІСТР"