Про кафедру


З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення прав та інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднесли кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).

Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права було покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.

Викладання  дисциплін  здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат  Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.

З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) у зв’язку з реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.

Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.

Викладення зазначених дисциплін здійснювали: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна, Дерех Надія Володимирівна, Паславська Ольга Ярославівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна,  Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна.

З 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолювали:

кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович (відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року;

кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна (відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року);

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Калаур Іван Романови (2015 рік — вересень 2019 року).  З вересня 2019 року Калаура Івана Романовича обрано народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

З 1 вересня 2019 року кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна.

На сьогоднішній день до колективу кафедри входять: 3 доктора юридичних наук – Лукасевич-Крутник І.С., Слома В.М., Теремецький В.І., 11 кандидатів наук:  Бутрин-Бока Н.С., Гнатів О.Б., Зайцева-Калаур І.В., Зигрій О.В., Лукашов Р.С., Майка Н.В., Кравчук В.М., Сампара Н.М., Труфанова Ю.В., Паращук Л.Г., Цвігун І.М., ст. викладач Фрончко В.В., викладач Боднарчук І. В.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Право», «Міжнародні стандарти прав людини»,  «Трудове право», «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право (особлива частина)»,  «Право природокористування», «Сімейне право», «Цивільна юстиція»,   «Медичне право», «Речове право»,  «Право інтелектуальної власності, «»Право Європейського Союзу», «Юридичний консалтинг», «Цивільний процес», «Корпоративне право», «Спадкове право», «Актуальні питання цивільно-правових відносин», «Інформаційне право» «Захист прав та інтересів осіб у приватному праві», «Порівняльне сімейне право», «Реєстраційні та нотаріальні послуги», «Захист прав учасників підприємницьких товариств».

Значна увага на кафедрі цивільного права і процесу приділяється формуванню високої якості професорсько-викладацького складу. Так, ведеться постійна робота над підвищенням наукового рівня. Зокрема, викладачі кафедри приймають активну участь в роботі наукових конференцій, наукових семінарах, круглих столах та ін.

Кафедра цивільного права і процесу працює над науково-дослідною роботою, яка виконується в межах другої половини дня: «Гармонізація цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу». Науковий керівник теми завідувач кафедри цивільного права і процесу д.ю.н., професор Лукасевич-Крутник І.С.

Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста.

З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в галузі юриспруденції на кафедрі функціонують «Лабораторія сімейного права» (керівник к.ю.н., доцент Бутрин-Бока Н.С.),  науковий гурток «Цивіліст» (керівник к.е.н., доцент Зигрій О.В.). На засіданнях гуртка заслуховуються, обговорюються та детально аналізуються наукові доповіді студентів на актуальні проблеми цивільного, сімейного, трудового та інших галузей приватного права. Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно плану роботи наукового гуртка.

Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на організацію студентського дозвілля.

 

 

 


Професорсько-викладацький склад

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна народилась 14 січня 1982 року в м. Підволочиськ Тернопільської області. У 2005 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. 14 квітня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 26.007.06 успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт» із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 30 листопада 2012 року (протокол № 7/02-D) присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2015 р. займалася дослідженням теоретичних та практичних проблем регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у докторантурі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 21 грудня 2019 року у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.04 успішно захистила дисертацію  на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договірні зобов’язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 року присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права і процесу. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2005 року. З вересня 2005 року – на посаді викладача-стажиста кафедри цивільного і трудового права. З вересня 2006 року – на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2011 року – на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2019 року і дотепер перебуває на посаді завідувача кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету.   Автор понад 100 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, договірного, сімейного права, міжнародного приватного права. Електронна адреса: lukasevychkrutnyk@gmail.com Життєве кредо: «ОБЕРІТЬ СОБІ РОБОТУ ДО ДУШІ, І ВАМ НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ ПРАЦЮВАТИ ЖОДНОГО ДНЯ У СВОЄМУ ЖИТТІ».

E-mail: lukasevychkrutnyk@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Теремецький Владислав Іванович

Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. Заслужений юрист України

  Народився 31 грудня 1973 року у м. Харкові У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство», у 2002 році – факультет підготовки професійних суддів цієї ж академії. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова діяльність на тему: «Право особи на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації». З 2010 по 2016 рр. працював у Харківському інституті внутрішніх справ (тепер –  Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах доцента, помічника ректора (2011 р.) та професора кафедри цивільного права та процесу. У 2013 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні». У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. З 2016 по 2017 рр. працював на посаді завідувача та професора кафедри кримінального права і правосуддя МЕГУ ім. Степана Дем’янчука (м. Рівне). У 2017 р. – завідувачем та професором кафедри цивільно-правових дисциплін Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Київ). З 2015 по 2017 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 26.236.02  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Автор більш ніж 150 наукових та навчальних праць, в тому числі 6 монографій (4 – у співавторстві), 2 навчальних посібників (у співавторстві), науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України. Захистив 12 к.ю.н. та 2 д.ю.н. Коло наукових інтересів: перегляд судових рішень у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах; цивільні та адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров’я; договірні відносини у цивільному праві; правове регулювання податкових відносин Життєве кредо: життя – це тягар і дар одночасно, тому треба цінувати кожну хвилину життя, якою б важкою вона не була e-mail: vladvokat333@ukr.net Телефон: 0352 – 25 – 29 – 45                                                           Коло наукових інтересів: корпоративне право, цивільний процес, право.                         Життєве кредо:   

E-mail: butrin-n@mail.ru
Телефон: (0352) 25-29-45

Гнатів Оксана Богданівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Гнатів Оксана Богданівна,1983 року народження. Має вищу юридичну освіту. У 2006 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний економічний університет,  юридичний факультет, спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію „Юрист”. З 2005 року по 2014 рік працювала в Тернопільському міськрайонному суді. З листопада 2007 р. до листопада 2011 р. підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі без відриву від виробництва в Львівському національному університеті ім. І. Франка. Дисертаційне дослідження на тему «Захист права власності в цивільному праві» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і процес, сімейне право та міжнародне приватне право», захистила 30 березня 2015 року в Національній академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ). 30 червня 2015 року Гнатів О.Б. здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 році в Тернопільському державному економічному університеті (ТНЕУ) по сумісництву, а з 2014 року на основному місці роботи (кафедра цивільного права і процесу). З грудня 2016 року по даний час працює на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету. Опубліковано 26 наукових праць, серед яких 11 статей у фахових виданнях, з них 1 у міжнародному виданні та навчально-методичні праці. З 2019 року практикує адвокатську діяльність. Коло наукових інтересів: дослідження сучасних проблем цивільного права та процесу. Життєве кредо: ВСЕ У НАШИХ РУКАХ, ТОМУ ЇХ НЕ МОЖНА ОПУСКАТИ.

E-mail: oksg1983@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Зигрій Ольга Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Українка, освіта вища.  У 1992  році з відзнакою закінчила Пробіжнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області. У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет  економічний факультет. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію економіста із зовнішньоекономічних зв’язків. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 році в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТАНГ. Працювала: з вересня 2002 р. до серпня 2005 р. – асистентом кафедри економічних наук Чортківського інституту підприємництва і бізнесу; з вересня 2005 р. до серпня 2006 р. – викладачем кафедри економічних наук; з вересня 2006 р. до 2010 р. – старшим викладачем кафедри економічних наук; з 22 січня 2010 р. до 31 серпня 2014 р. - доцентом кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ; з 1 вересня 2014 р. по 31 серпня 2015 р. - доцентом кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ. З 1 вересня 2015 року перебуває на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету ТНЕУ. 23 квітня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві” за спеціальністю 08.00.04 – „економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” у Спеціалізованій вченій раді Д58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. 10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента. З вересня по грудень 2014 року пройшла навчання у проекті «Україна - Норвегія» ТНЕУ при участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда (Норвегія) та отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації у 2015 р.                                                                                                               Коло наукових інтересів: земельне право, аграрне право.                                                       Життєве кредо: ДІЛИСЬ З ЛЮДЬМИ КРАЩИМ, ЩО В ТЕБЕ Є!

E-mail: zigrjj@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Зайцева-Калаур Інна В"ячеславівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Зайцева-Калаур Інна В’ячеславівна народилась 6 червня 1982 року в м. Тернопіль. У 2004 році з відзнакою закінчила юридичний інститут Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист», у тому ж році з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобула кваліфікацію «магістр з інтелектуальної власності». 17 квітня 2013 року у спеціалізованій вченій раді К 26.007.06 в Національній академії внутрішніх справ успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Організації засобів масової інформації як суб’єкти авторського права» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Зайцевій-Калаур І. В. видано диплом кандидата юридичних наук (ДК №016592) зі спеціальності 12.00.03 – «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Зайцевій-Калаур І. В. (протокол № 1/02-D) присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2004 року. З 2004 по 2005 роки працювала на посаді викладача-стажиста кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права, З 2005 по 2014 роки – викладачем кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права, реорганізованої 29.08. 2008 р. у кафедру інтелектуальної власності та приватного права, 31.08. 2009 р. – у кафедру інтелектуальної власності, приєднаної 01.10. 2010 р. до кафедри цивільного права і процесу на правах секції; 15.03. 2012 р. секція введена до штату кафедри фінансово-економічної безпеки. З 01. 04. 2014 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фінансово-економічної безпеки, перейменованої 28. 08. 2014 року у кафедру фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності. З 01. 09. 2014 працювала на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності перейменованої у квітні 2017 року у кафедру економічної безпеки та фінансових розслідувань, в 2019 році – кафедру безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань ТНЕУ, в 2020 році – кафедру кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності ЗУНУ. З 1 січня 2021 року і по сьогоднішній день – доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. Автор понад 80 наукових праць. Коло наукових інтересів: інформаційне право, право інтелектуальної власності, цивільне право, право Європейського Союзу, міжнародні стандарти захисту прав людини. Життєве кредо: «Цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому»!!! E-mail: Innavzk@gmail.com                                                                                                                          

E-mail: E-mail: Innavzk@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Слома Валентина Миколаївна

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Слома Валентина Миколаївна народилась 26 листопада 1977 року у с. Теофіпілка Козівського району Тернопільської області. У 2000 році з відзнакою закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права. 24 травня 2007 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2011 року (протокол № 2/96-Д) присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу. 19 грудня 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Зобов’язання з множинністю суб’єктів у цивільному праві України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.04 у Західноукраїнському національному університеті. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2000 року. З серпня 2000 р. - викладач кафедри цивільного і трудового права. З вересня 2004 року - старший викладач кафедри цивільного і трудового права. З січня 2006 року – старший викладач кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2008 року - доцент кафедри інтелектуальної власності та приватного права. З серпня 2009 року - виконуюча обов’язки завідувача кафедри цивільного права і процесу. З листопада 2009 року - завідувач кафедри цивільного права і процесу. З липня 2015 року – доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету. З вересня 2021 року – професор кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету.   Автор понад 100 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, трудового права Електронна адреса: v.sloma@wunu.edu.ua, slomavm@gmail.com Життєве кредо: «Досягти мети можна тільки йдучи до неї».

E-mail: sloma_valya@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Бутрин-Бока Наталія Степанівна

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Бутрин-Бока Наталія Степанівна народилась 19 липня 1984 року в м. Тернопіль. У 2006 році закінчила з відзнакою Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліст. 23 грудня 2014 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.730.02 успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав» із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 26 лютого 2015 року видано диплом кандидата наук ДК № 026861 на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2007 року. З вересня 2007 року – на посаді викладача кафедри цивільного і трудового права. З вересня 2008 року – на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2017 року і дотепер – на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу. З 2003-2006 р.р. – працювала на посаді секретаря судового засідання у Тернопільському міськрайонному суді міста Тернополя.   Автор понад 90 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, договірного, корпоративного сімейного права. Електронна адреса: bbnata2017@gmail.com Життєве кредо: « ПРАЦЯ, ОПТИМІЗМ, САМОВДОСКОНАЛЕННЯ - ЗАПОРУКА ЖИТТЄВОГО УСПІХУ »


Труфанова Юлія Владиславівна

К.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ Труфанова Юлія Владиславівна народилась 01 жовтня 1977 року в м. Тернопіль. У 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «Економіста-правознавця». У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет, Факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки, отримала освіту за спеціальністю «Правознавство», та здобула кваліфікацію «Юрист» 27 грудня 2017 року у спеціалізованій вченій раді К 58.082.04 успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Припинення договору найму(оренди)» із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 01 лютого 2018року присвоєно науковий ступень кандидата юридичних наук. Рішенням вченої ради Західноукраїнського національного університету Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2020 року Протокол №1 присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 29 червня 2021 року присвоєно вчене звання професора кафедри цивільного права і процесу. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2009 року. З лютого 2009 року  – на посаді викладача кафедри правового регулювання економіки  і правознавства за сумісництвом; З вересня 2014 року – на посаді викладача кафедри правового регулювання економіки і правознавства; З серпня 2015 року – на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу; З вересня 2017 року –на посаді  старшого викладача кафедри цивільного права і процесу; З вересня 2018року і  дотепер доцент кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету.   Автор понад 40 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, договірного, сімейного права, міжнародного приватного права. Електронна адреса: trufanovayaliia@gmail.com Життєве кредо: «ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДУЖЕ ДОБРЕ – ЛЮБИТИ ТЕ, ЩО ТИ РОБИШ».


Боднарчук Ігор Володимирович

Викладач кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ


Лукашов Ростислав Сергійович

старший викладач

Лукашов Ростислав Сергійович народився 04 жовтня  1981 року у  м. Тернополі. У 2003 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю « Правознавство» та здобув  кваліфікацію  магістр права. 24 липня 2020 року  у  спеціалізованій вченій раді  Д 58.082.04 Тернопільського національного економічного університету успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему  «Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб'єкти цивільного права» із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право;міжнародне приватне право. У Західноукраїнському національному університеті працює з  2018 року З  жовтня 2018 року  - на посаді викладача  кафедри цивільного права і процесу. З листопада  2020 року і дотепер перебуває на посаді  старшого  викладача кафедри цивільного права і процесу. Практичний досвід:  адвокат (свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю № 468 від 06 липня 2007 року). Автор 9 наукових праць Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, господарського, сімейного, договірного, корпоративного, міжнародно-приватного права та цивільного процесу Електронна адреса: konstantaurgrup@gmail.com Життєве кредо: “Перемога – це ще не все, все – це постійне бажання перемагати”  


Фрончко Володимир Вікторович

Старший викладач

Фрончко Володимир Вікторович народився 25 березня 1977 року в м. Тернопіль. У 1994 році вступив, а в 1999 році закінчив Хмельницький інститут регіонального управління та права і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста. Фрончко Володимир Вікторович має великий досвід наукової та педагогічної діяльності. У Західноукраїнському національному університеті працює з 1999 року. З жовтня 1999 року – на посаді викладача кафедри міжнародного та господарського права ТАНГ. З січня 2006 року – на посаді викладача, старшого викладача кафедри правового регулювання економіки та правознавства, а згодом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. З жовтня 2015 року і до сьогодні працює на посаді заступника начальника юридичного відділу Західноукраїнського національного університету. З жовтня 2015 року – за сумісництвом і до сьогодні працює на посаді старшого викладача кафедри цивільного права і процесу. З 2013 року здійснює приватну юридичну практику, практичний досвід ведення підприємницької діяльності в якості фізичної особи підприємця, керівника юридичної особи тощо.   Автор понад 80 наукових праць.   Коло наукових інтересів: проблеми цивільного та інформаційного права, господарське та підприємницьке право.   Електронна адреса: fronchko@ukr.net   Життєве кредо: «БУДЬ СОБОЮ. ІНШІ РОЛІ ВЖЕ ЗАЙНЯТІ» (Оскар Уальд).    


Паращук Лілія Георгіївна

Викладач кафедри цивільного права і процесу

Паращук Лілія Георгіївна народилась 16 жовтня 1975 року в м. Нова Каховка  Херсонської  області. У 2006 році закінчила з відзнакою Тернопільський державний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста. 14 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.01 у Національній академії внутрішніх справ успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Філософсько-правове обґрунтування принципу верховенства права як концептуальної засади розвитку цивільного законодавства України» із спеціальності 12.00.12 – філософія права. У Західноукраїнському національному університеті працює з 2000 року на посаді старшого лаборанта кафедри цивільного права і процесу. З 2006 року і дотепер перебуває на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу за сумісництвом. Автор понад 40 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, сімейного права, філософії права. Електронна адреса: lilichkaparashuk@gmail.com Життєве кредо: «ЩАСТЯ ЗНАХОДИШ ЛИШЕ ТОДІ, КОЛИ ВОНО ЖИВЕ У ТВОЄМУ СЕРЦІ».

Публікації:


Аспіранти