Про кафедру


З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднести кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).

Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.

Викладання  дисциплін  здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат  Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.

З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) в зв’язку з реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.

Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.

Забезпечували викладення зазначених дисциплін: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна; шість старших викладачів: Дерех Надія Володимирівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна;  викладач-стажист Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна. Викладацький склад кафедри бере активну участь у щорічних конференціях, які проходять на Юридичному факультеті ТДЕУ на тему: “Формування правової держави в Україні: проблеми й перспективи” та у Всеукраїнських наукових конференціях.

Відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолив кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович.

Відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року кафедру цивільного права і процесу очолила кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна, а у 2015 році і по вересень 2019 року очільником кафедри був доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України – Калаур Іван Романович. З вересня 2019 року Калаура Івана Романовича обрано народним депутатом Верховної Ради України IX скликання.

З 1 вересня 2019 року кафедру очолює доктор юридичних наук, доцент Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна.

На сьогоднішній день до колективу кафедри входять: 4 доктора юридичних наук – Лукасевич-Крутник І.С., Калаур І. Р., Слома В.М., Теремецький В.І., 8 кандидатів наук:  Бутрин-Бока Н.С., Гнатів О.Б., Зайцева-Калаур І.В., Зигрій О.В., Лукашов Р.С., Майка Н.В., Труфанова Ю.В., Цвігун І.М., викладачі – Боднарчук І. В., Паращук Л.Г., Ткач О.І., Фрончко В.В.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін: «Право», «Правознавство», «Міжнародні стандарти прав людини»,  «Трудове право», «Цивільне право (загальна частина)», «Цивільне право (особлива частина)»,  «Право природокористування», «Сімейне право», «Цивільна юстиція»,   «Екологічне право», «Цивільне право та цивільний процес», «Медичне право», «Речове право», «Право Європейського Союзу», «Правовий практикум», «Правове забезпечення діяльності соціальних служб», «Юридичний консалтинг», «Цивільний процес», «Корпоративне право», «Спадкове право», «Деліктні зобов»язання», «Актуальні питання приватноправових відносин», «Інформаційне право».

Кафедра цивільного права і процесу працює над науково-дослідною роботою, яка виконується в межах другої половини дня: «Гармонізація цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу». Науковий керівник теми завідувач кафедри цивільного права і процесу д.ю.н., доцент Лукасевич-Крутник І.С.

Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста. Крім того, є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, авторами наукових та навчально-методичних праць.

З метою підготовки студентів до майбутньої роботи в галузі юриспруденції на кафедрі функціонує науковий гурток «Цивіліст». На засіданнях гуртка заслуховуються, обговорюються та детально аналізуються наукові доповіді студентів на актуальні проблеми цивільного, сімейного, трудового та інших галузей приватного права. Робота студентського наукового гуртка проводиться згідно плану роботи наукового гуртка. Керівником наукового гуртка є к.е.н., доцент Зигрій О.В.

Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на дозвільну роботу із студентами.

 

 

 


Професорсько-викладацький склад

Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна

Доцент, доктор юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ

Народилась 14 січня 1982 року в м. Підволочиськ Тернопільської області. У 2005 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр права. 14 квітня 2011 року у спеціалізованій вченій раді К 26.007.06 успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт» із спеціальності 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 30 листопада 2012 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (протокол № 7/02-D) присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільного права і процесу. У Тернопільському національному економічному університеті працює з 2005 року. З вересня 2005 року – на посаді викладача-стажиста кафедри цивільного і трудового права. З вересня 2006 року – на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2011 року – на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу. З вересня 2019 року – виконує обов’язки завідувача кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету. З вересня 2015 р. займалася дослідженням теоретичних та практичних проблем регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у докторантурі Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. 21 грудня 2019 року успішно захистила дисертацію  на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему: «Договірні зобов’язання з надання транспортних послуг у цивільному праві України» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Автор близько 100 наукових праць. Коло наукових інтересів: проблеми цивільного, договірного, сімейного права, міжнародного приватного права. Електронна адреса: lukasevychkrutnyk@gmail.com Життєве кредо: «SCIENTIA POTENTIA EST».

E-mail: lukasevychkrutnyk@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Калаур Іван Романович

Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. Заслужений юрист України

Народився 4 липня 1968 р. м. Підгайці Бережанського р-ну, Тернопільської обл. Після закінчення у 1985 р. Підгаєцької середньої школи у цьому ж році вступив на навчання до Тернопільського педагогічного інститут на фізико-математичний факультет. З 1987р по 1989р. служив у Збройних силах СРСР. З вересня 1989р. продовжив навчання у Тернопільському педагогічному інституті. З серпня 1992 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри фізики і методики викладання фізики Тернопільського державного педагогічного університету. У 1996 році вступив на навчання до Львівського національного університету імені Івана Франка на спеціальний правничий факультет (заочна форма навчання), який закінчив у 2000р. У цьому ж році вступив в аспірантуру Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, яку закінчив у 2003р. У 2004 р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук. З листопада 2003р. по вересень 2005р. працював асистентом кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного університету. З вересня 2005р. по серпень 2006р. працював на посаді доцента кафедри цивільного і трудового права  Тернопільського державного економічного університету. З вересня 2006 р. по січень 2007р. працював на посаді завідувача кафедри загально-правових дисциплін Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

З січня 2007р. по серпень 2008р. працював на посаді завідувача кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. З серпня 2008р. по 2015р. працював на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. У 2015 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. З 2015 року по вересень 2019 року – завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету.


Теремецький Владислав Іванович

Професор, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. Заслужений юрист України

  Народився 31 грудня 1973 року у м. Харкові У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (тепер – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «правознавство», у 2002 році – факультет підготовки професійних суддів цієї ж академії. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно розшукова діяльність на тему: «Право особи на апеляційне оскарження вироку та процесуальний порядок його реалізації». З 2010 по 2016 рр. працював у Харківському інституті внутрішніх справ (тепер –  Харківський національний університет внутрішніх справ) на посадах доцента, помічника ректора (2011 р.) та професора кафедри цивільного права та процесу. У 2013 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, «Адміністративно-правове регулювання податкових відносин в Україні». У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента зі спеціальності 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. З 2016 по 2017 рр. працював на посаді завідувача та професора кафедри кримінального права і правосуддя МЕГУ ім. Степана Дем’янчука (м. Рівне). У 2017 р. – завідувачем та професором кафедри цивільно-правових дисциплін Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (м. Київ). З 2015 по 2017 рр. – член спеціалізованої вченої ради К 26.236.02  Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Автор більш ніж 150 наукових та навчальних праць, в тому числі 6 монографій (4 – у співавторстві), 2 навчальних посібників (у співавторстві), науково-практичного коментаря Цивільного кодексу України. Захистив 12 к.ю.н. та 2 д.ю.н. Коло наукових інтересів: перегляд судових рішень у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах; цивільні та адміністративні правовідносини у сфері охорони здоров’я; договірні відносини у цивільному праві; правове регулювання податкових відносин Життєве кредо: життя – це тягар і дар одночасно, тому треба цінувати кожну хвилину життя, якою б важкою вона не була e-mail: vladvokat333@ukr.net Телефон: 0352 – 25 – 29 – 45                                                           Коло наукових інтересів: корпоративне право, цивільний процес, право.                         Життєве кредо:   

E-mail: butrin-n@mail.ru
Телефон: (0352) 25-29-45

Гнатів Оксана Богданівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Гнатів Оксана Богданівна,1983 року народження. Має вищу юридичну освіту. У 2006 році з відзнакою закінчила Тернопільський державний економічний університет,  юридичний факультет, спеціальність «Правознавство» та здобула кваліфікацію „Юрист”. З 2005 року по 2014 рік працювала в Тернопільському міськрайонному суді. З листопада 2007 р. до листопада 2011 р. підвищувала свій професійний та науковий рівень в аспірантурі без відриву від виробництва в Львівському національному університеті ім. І. Франка. Дисертаційне дослідження на тему «Захист права власності в цивільному праві» за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і процес, сімейне право та міжнародне приватне право», захистила 30 березня 2015 року в Національній академії внутрішніх справ МВС України (м. Київ). 30 червня 2015 року Гнатів О.Б. здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2006 році в Тернопільському державному економічному університеті (ТНЕУ) по сумісництву, а з 2014 року на основному місці роботи (кафедра цивільного права і процесу). З грудня 2016 року по даний час працює на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу Західноукраїнського національного університету. Опубліковано 26 наукових праць, серед яких 11 статей у фахових виданнях, з них 1 у міжнародному виданні та навчально-методичні праці. З 2019 року практикує адвокатську діяльність. Коло наукових інтересів: дослідження сучасних проблем цивільного права та процесу. Життєве кредо: ВСЕ У НАШИХ РУКАХ, ТОМУ ЇХ НЕ МОЖНА ОПУСКАТИ.

E-mail: oksg1983@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Зигрій Ольга Володимирівна

Доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Українка, освіта вища.  У 1992  році з відзнакою закінчила Пробіжнянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області. У 1997 році закінчила Львівський державний аграрний університет  економічний факультет. Рішенням державної екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію економіста із зовнішньоекономічних зв’язків. Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2002 році в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТАНГ. Працювала: з вересня 2002 р. до серпня 2005 р. – асистентом кафедри економічних наук Чортківського інституту підприємництва і бізнесу; з вересня 2005 р. до серпня 2006 р. – викладачем кафедри економічних наук; з вересня 2006 р. до 2010 р. – старшим викладачем кафедри економічних наук; з 22 січня 2010 р. до 31 серпня 2014 р. - доцентом кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу ТНЕУ; з 1 вересня 2014 р. по 31 серпня 2015 р. - доцентом кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ. З 1 вересня 2015 року перебуває на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки юридичного факультету ТНЕУ. 23 квітня 2009 року захистила кандидатську дисертацію на тему „Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві” за спеціальністю 08.00.04 – „економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” у Спеціалізованій вченій раді Д58.082.03 Тернопільського національного економічного університету. 10 листопада 2011 року присвоєно вчене звання доцента. З вересня по грудень 2014 року пройшла навчання у проекті «Україна - Норвегія» ТНЕУ при участі Вищої Школи Бізнесу Університету Нурланда (Норвегія) та отримала Свідоцтво про підвищення кваліфікації у 2015 р.                                                                                                               Коло наукових інтересів: земельне право, аграрне право.                                                       Життєве кредо: ДІЛИСЬ З ЛЮДЬМИ КРАЩИМ, ЩО В ТЕБЕ Є!

E-mail: zigrjj@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Зайцева-Калаур Інна В"ячеславівна

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Народилась 6 червня 1982 року в м. Тернопіль. У 2004 році з відзнакою закінчила юридичний інститут Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист», у тому ж році з відзнакою закінчила магістратуру за спеціальністю «Інтелектуальна власність» та здобула кваліфікацію «магістр з інтелектуальної власності». Науково-педагогічну діяльність розпочала у 2004 році в Тернопільській академії народного господарства. З 2004 по 2005 роки працювала на посаді викладача-стажиста кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права, з 2005 по 2014 роки – викладачем кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права, реорганізованої 29.08. 2008 р. у кафедру інтелектуальної власності та приватного права, 31.08. 2009 р. – у кафедру інтелектуальної власності, приєднаної 01.10. 2010 р. до кафедри цивільного права і процесу на правах секції; 15.03. 2012 р. секція введена до штату кафедри фінансово-економічної безпеки. З 01. 04. 2014 року переведена на посаду старшого викладача кафедри фінансово-економічної безпеки, перейменованої 28. 08. 2014 року у кафедру фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності. З 01. 09. 2014 працювала на посаді доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності перейменованої у квітні 2017 року у кафедру економічної безпеки та фінансових розслідувань, в 2019 році – кафедру безпеки, правоохоронної діяльності та фінансових розслідувань ТНЕУ, в 2020 році – кафедру кримінального права та процесу і правоохоронної діяльності ЗУНУ. З 1 січня 2021 року – доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. 17 квітня 2013 року за результатами прилюдного захисту виконаної дисертації на тему «Організації засобів масової інформації як суб’єкти авторського права» рішенням спеціалізованої вченої ради К 26.007.06 в Національній академії внутрішніх справ присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. 10 жовтня 2013 року рішенням Атестаційної колегії Зайцевій-Калаур І. В. видано диплом кандидата юридичних наук (ДК №016592) зі спеціальності «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». 25 лютого 2016 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Зайцевій-Калаур І. В. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності. Автор понад 70 наукових праць.                                       Коло наукових інтересів: інформаційне право, право інтелектуальної власності, цивільне право, право ЄС.                     Життєве кредо: «Цінуй те, що маєш, але не зупиняйся на досягнутому!!!»                                                                                                                                  

E-mail: E-mail: Innavzk@gmail.com
Телефон: (0352) 25-29-45

Слома Валентина Миколаївна

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

 

Народилася 26 листопада 1977 року у с. Теофіпілка Козівського району Тернопільської області.

У 1995 році з відзнакою закінчила Монастириську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

У 2000 році з відзнакою закінчила юридичний факультет Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права.

24 травня 2007 року у спеціалізованій вченій раді К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Тема дисертації: «Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2009 по 2015 роки обіймала посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ТНЕУ.

19 грудня 2020 року успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора юридичних наук на тему "ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З МНОЖИННІСТЮ СУБ’ЄКТІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ".

Автор понад 100 наукових праць.

Коло наукових інтересів: зобов’язальні правовідносини, проблеми договірного права.

Життєве кредо: ХОЧЕШ ЗМІНИТИ СВІТ – ПОЧНИ З СЕБЕ.

E-mail: sloma_valya@ukr.net
Телефон: (0352) 25-29-45

Бутрин-Бока Наталія Степанівна

Доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

Народилася 19 липня 1984 року, українка, освіта вища. У 2001 році із золотою медаллю закінчила загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №9 міста Тернополя. У 2006 році закінчила Тернопільський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Правознавство” та здобула кваліфікацію спеціаліста з права. Науково-педагогічну діяльність розпочала з вересня 2007 року на посаді викладача кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ. 23 грудня 2014 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему “Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав” за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право у Спеціалізованій вченій раді Національної академії прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (м. Київ). З серпня 2016 року і дотепер перебуває на посаді доцента кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету ЗУНУ.


Труфанова Юлія Владиславівна

К.ю.н., доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ

  Кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ Народилась 1 жовтня 1977 року в м. Тернополі. Громадянка України. У 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства  і отримала вищу освіту за спеціальністю " Економіка підприємств"  та здобула кваліфікацію економіста-правознавця. У 2008 році закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки   Тернопільського державного економічного університету за спеціальністю "Правознавство", присвоєна кваліфікація юриста.  З вересня  2012 року по червень 2017 року - здобувач науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України.У грудні 2017 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему : "Припинення договору найму (оренди)". Науково-педагогічну діяльність розпочала з 2009р. за сумісництвом викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства, з 2014р. викладач кафедри правового регулювання економіки і правознавства , з 2015р. викладач кафедри цивільного права і процесу, з 2017 р. ст. викладач цієї ж кафедри. Опублікувала 18 науково-методичних праць, у тому числі 9 статтей опубліковані у провідних фахових виданнях України та 9 тез доповідей для участі у конференціях . Коло наукових інтересів:  цивільне право, трудове право, сімейне право.                                                                                                           . E-mail: trufanovayaliia@gmail.com Телефон: (0352) 25-29-45


Боднарчук Ігор Володимирович

Викладач кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ


Аспіранти