Відбувся круглий стіл на тему: "Здійснення та захист житлових прав в Україні"


02 жовтня 2017 року 0 15:00  на кафедрі цивільного права і процесу відбувся круглий стіл на тему: «Здійснення та захист житлових прав в Україні. Окрім професорсько-викладацького складу кафедри цивільного права і процесу участь у роботі круглого столу взяли відомі науковці та практики, серед яких  Галянтич Микола Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;  Гринько Світлана Дмитрівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління і права; Стефанчук Микола Олексійович — кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Якубівський Ігор Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу Львівського національного університету імені Івана Франка; аспіранти кафедри цивільного права і процесу: Цвігун Ірина Мирославівна, Черніцька Ірина Миколаївна, Стахира Ганна Михайлівна; студенти юридичного факультету.

Засідання круглого столу було проведено як апробацію результатів наукового дослідження, що проводиться кафедрою на виконання плану науково-дослідних робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом в межах другої половини робочого дня. За результатами роботи круглого столу буде опубліковано збірник наукових праць.