ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА «ЦИВІЛІСТ»


28 жовтня 2020  р. відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «Цивіліст» кафедри цивільного права і процесу ЗУНУ. Враховуючи теперішній стан карантину із поширенням вірусу COVID-19 засідання проводилося online у системі ZOOM.

Учасники гуртка надалі опрацьовують напрями юридичної сфери діяльності такі як: цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, трудове право, земельне право, екологічне та право природокористування. Керівником гуртка є доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри ЦПП Зигрій Ольга Володимирівна.

Під час засідання цивілістами було висвітлено безліч ідей, з яких зосередилися на проведені online-зустрічі в системі ZOOM з юристом практиком, щоб обговорити наймасштабніші проблеми сьогодення в цивільних правовідносинах. А також обговорили організаційні питання щодо наступної зустрічі.

За результатами засідання ухвалено:

  1. Організовувати наступне засідання гуртка до 15.11.2020.
  2. Організувати зустріч з юристом-практиком.
  3. Затверджено тематику та вимоги щодо написання наукових робіт.
  4. Обговорено наукові доповіді студентів, зокрема:

Івасечко Р. А., студент гр. ПР-31, висвітлив тему: «Проблеми забезпечення вільного доступу громадян до об’єктів загального користування»

Боднарчук Л. Я., студентка гр. ПР-31, тема доповіді: «Деякі аспекти юридичної відповідальності за екологічні правопорушення та можливість їх удосконалення»

Гурзель Ю.В., студентка гр. ПР-31, розкрила значення доповіді: «Юридичні гарантії права на оренду землі»

Лисак В. Р., студентка гр. ПР-31, тема: «Адміністративна відповідальності за порушення екологічного законодавства»

Блащак А.І., студентка гр. ПР-32, зосередила увагу студентів на темі: «Екологічна свідомість як запорука правомірності поведінки суб’єктів природокористування: зарубіжний досвід формування».

Доповіді доповідачів надіслані у оргкомітет  ІІ Міжнародної науково-студентської конференції ЮФ ЗУНУ «Тенденції реформування правової системи України і країн світу», яка відбудеться 30 жовтня 2020 року в м. Тернопіль.

Студентам 3-4 курсів було зазначено про можливість написання наукових публікацій. Тематика обирається самостійно із затвердженням наукового керівника. Сама ж тема повинна була повністю висвітлена із посиланням на практику.

На завершення члени гуртка побажали один одному плідної наукової роботи упродовж навчання та міцного здоров’я.