Засідання студентського наукового гуртка "Цивіліст"


2 жовтня 2019 року відбулося перше у цьому навчальному році засідання студентського наукового гуртка «Цивіліст» кафедри цивільного права і процесу ТНЕУ. Гурток на юридичному факультеті діє по напрямах: цивільне право та процес, сімейне право, житлове право, трудове право, земельне право та право природокористування. Керівником гуртка є доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Зигрій ОльгаВолодимирівна.

На засіданні гуртка цивілісти обговорили організаційні питання, зокрема: старостою гуртка – студента групи ПР-34 Тесля Вадим; секретарем гуртка – студента групи ПР-34 Гнатів Михайла.

За результатами засідання ухвалено:

  1. Проводити засідання гуртка кожного місяця протягом навчального року;
  2. Затвердити графік проведення засідань гуртка;
  3. Затвердити тематику написання наукових робіт;
  4. Затвердити вимоги до написання наукових робіт.

Студентами 2-4 курсів особливу увагу було звернено на необхідність підготовки доповідей з окремих питань зазначеної проблематики засідання. Гуртківцями зазначено, що тему доповіді студент обирає самостійно, керуючись власними науковими інтересами. Доповідь повинна містити проблемні питання, бути обгрунтованою та самостійною. Теоретичні висновки мають ілюструватися прикладами з практики.

На завершення гуртківці побажали один одному плідної наукової роботи протягом семестру.