Засідання наукового гуртка "Цивіліст"


20 вересня 2017 року відбулося засідання наукового гуртка «Цивіліст» по напрямах: цивільне право та процес, сімейне право, житлове право; трудове право, право соціального забезпечення; екологічне, земельне та аграрне право.

На засіданні обговорено організаційні питання. Керівником гуртка було обрано к.е.н., доцента Зигрій Ольгу Володимирівну; старостою гуртка — студента групи ПР-42 Багрія Юрія, секретарем гуртка — студентку групи ПР-33 Совтис Людмилу.

За результатами засідання ухвалено:

проводити засідання кожного місяця протягом навчального семестру;

затвердити графік проведення засідань гуртка;

затвердити тематику написання наукових робіт;

затвердити вимоги до написання наукових робіт.