Засідання наукового гуртка "Цивіліст"


У рамках Всеукраїнського тижня права, 6 грудня 2017 р. о 14.25 год на юридичному факультеті відбулося засідання наукового гуртка кафедри цивільного права і процесу «ЦИВІЛІСТ». Взявши участь у засіданні круглого столу кафедри на тему: «Проблеми правової освіти в Україні», який відбувся 30 листопада 2017 року спільно з Асоціацією українських правників, гуртківці продовжили обговорювати дану тематику.
Зокрема з доповіддями виступили:
— студентка групи ПР-31 Куйбіда Адріана на тему: «Юридична (правнича) освіта та загальний доступ до правничої професії»;
— студентка групи ПР-33 Білецька Марія на тему: «Доступ до правничої інформації в Україні та світі».
Гуртківці приєдналися до спільно обговореної позиції учасниками круглого столу щодо недоцільності прийняття окремого законодавчого акту про правничу освіту.
Оскільки гурток об’єднує студентів, аспірантів та викладачів кафедри, які займаються спільним дослідженням актуальних багатоаспектних проблем у цивільному праві та цивільному процесі, були розглянуті й інші теми по напрямах функціонування гуртка.
Студентами активно обговорювалися актуальні питання щодо реалій захисту порушених авторських прав у всесвітній мережі Інтернет, які презентувала студентка групи ПР-42 Фігун Наталя.
Студентка гр. ПР-41 Созанська Тетяна виступила з доповіддю на тему: «7 кроків до покращення роботи прокурора».
Студентка групи ПР-33 Вітик Анастасія поділилася думками з приводу доцільності зняття мораторію на землі сільськогосподарського призначення.
Підведено підсумок засідань наукового гуртка «ЦИВІЛІСТ» першого семестру 2017 року. Визначено, що студенти приймали активну участь у роботі круглих столів кафедри 02 жовтня та 30 листопада 2017 року.
Гуртківці періодично подають свої доповіді, разом з керівником гуртка доцентом кафедри О.В. Зигрій, для публікацій у фаховому виданні ЮФ «Актуальні проблеми правознавства» та приймають участь у Міжнародних конференціях. Пам’ятним є засідання з участю запрошених студентів КЕПІТ спеціальності «право».
На завершення староста гуртка Багрій Юрій подякував гуртківцям за плідну наукову роботу протягом семестру та побажав успішної здачі сесії.