Засідання круглого столу на тему: "Здійснення та захист житлових прав в Україні"


02 жовтня 2017 року 0 15:00 на кафедрі цивільного права і процесу відбудеться засідання круглого столу на тему «Здійснення та захист житлових прав в Україні.

Почесними гостями круглого столу будуть провідні науковці у сфері юриспруденції.

Засідання круглого столу буде проведено як апробацію результатів наукового дослідження, що проводиться кафедрою на виконання плану науково-дослідних робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом в межах другої половини робочого дня. За результатами роботи круглого столу буде опубліковано збірник наукових праць.