Засідання гуртка "ЦИВІЛІСТ"


2 квітня 2018 р. о 12.30 год на юридичному факультеті відбулося засідання наукового гуртка кафедри цивільного права і процесу «ЦИВІЛІСТ». Гурток об’єднує студентів, аспірантів та викладачів кафедри, які займаються спільним дослідженням актуальних багатоаспектних проблем у цивільному праві та цивільному процесі.

Студентами 2-4 курсів особливу увагу було звернено на необхідність підготовки доповідей з окремих питань зазначеної проблематики засідання. Гуртківцями зазначено, що тему доповіді студент обирає самостійно, керуючись власними науковими інтересами. Доповідь повинна містити проблемні питання, бути обгрунтованою та самостійною. Теоретичні висновки мають ілюструватися прикладами з практики. 

Ухвалено проводити засідання наукового гуртка кожного місяця протягом навчального семестру згідно до попередньо складеного розкладу. 

Керівником гуртка обрано к.е.н., доцента О.В. Зигрій. Старостою гуртка — ст.гр. ПР-43 Ю.М. Багрія. Секретарем гуртка — ст. гр. ПР-33 Л.І. Солтис.

Відповідальними за вибір тем по напрямах затвердили студентів Багрія Юру (цивільне право і процес, сімейне право, житлове право), Совтис Людмилу (екологічне, земельне та аграрне право) та Куйбіду Адріану (трудове право, право соціального забезпечення).
На завершення гуртківці побажали один одному плідної наукової роботи протягом семестру.