Дуальна освіта студентів денної форми навчання юридичного факультету ЗУНУ


В рамках проведення дуальної освіти відбулася zoom конференція за участю студентів четвертого курсу юридичного факультету з суддею Тернопільського міськрайонного суду Мостецькою А.А. на тему » Реалії електронного судочинства».

Зазначений онлайн захід сприяв утвердженню у свідомості майбутніх дипломованих юристів розуміння високих місій судів в Україні та практично спрямував студентів в реалії судочинства в Україні.

Колектив кафедри цивільного права і процесу висловлює щиру подяку голові Тернопільського міськрайонного суду Грицаку Р. М. та Мостецькій А.А. за багаторічну співпрацю та надану студентам можливість здобути практичний досвід.