4 квітня 2019 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «ЦИВІЛІСТ» кафедри цивільного права і процесу ЮФ ТНЕУ


4 квітня 2019 року відбулося чергове засідання студентського наукового гуртка «ЦИВІЛІСТ» кафедри цивільного права і процесу ЮФ ТНЕУ, керівником якого є к.е.н., доцент Ольга Володимирівна Зигрій.

Метою даного засідання було набуття студентами навичок самостійного наукового дослідження, узагальнення та систематизації правового матеріалу, викладу результатів своїх розробок в усному виступі перед слухачами.

Основні цілі гуртківців – це:

  • підвищення рівня знань у галузі приватного права;
  • активне залучення студентів до наукової діяльності;
  • створення умов для наукового співробітництва студентів та викладачів;
  • аналіз актуальних проблем розвитку цивільного права, трудового, сімейного, житлового, земельного, екологічного права;
  • всебічний розвиток особистих якостей членів гуртка.

          Завданнями  гуртка є:

  • обговорення останніх змін у чинному законодавстві;
  • підготовка студентів до участі в конференціях, конкурсах, олімпіадах, круглих столах;
  • обговорення найактуальніших та найдискусійніших питань з напрямів діяльності гуртка.

Студентами були підготовлені доповіді по напрямах діяльності гуртка. Цивілісти вчаться виховувати в собі професійні якості, необхідні кожному юристу, а саме вміння виступати перед аудиторією і логічно послідовно, переконливо і грамотно висловлювати та захищати свої думки.

Кращі доповіді студентів будуть направлені на студентську наукову конференцію ЮФ ТНЕУ.