Відрита лекція завідувача кафедри цивільного права і процесу, доктора юридичних наук, доцента Калаура Івана Романовича з дисципліни "Цивільне право (особлива частина)"


23 березня 2018 року д.ю.н., доцентом, завідувачем кафедри цивільного права і процесу Калауром Іваном Романовичем було проведено  відкрите лекційне заняття з дисципліни «Цивільне право (особлива частина)» для студентів денної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 081 «Право», галузь знань ‑ Право.

Присутніми на відкритому занятті були викладачі кафедри цивільного права і процесу, а також декан юридичного факультету, к.ю.н. Банах С. В., завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, д.ю.н., професор Гречанюк С. К., завідувач кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доцент Кравчук М. В., завідувач кафедри кримінального права і процесу, к.ю.н., доцент Рогатинська Н. З.

Лектор продемонстрував належний рівень підготовки заняття, вільне володіння аудиторією, професійне поєднання значного обсягу теоретичного та практичного матеріалу. Використання при проведенні лекції наочних матеріалів надало можливості студентам отримати наочне уявлення про особливості, суб’єктний склад та зміст договору довічного утримання (догляду). Калаур І.Р. продемонстрував вміння вести діалог з аудиторією, спонукав студентів до обговорення в ході лекції проблемних ситуацій, які виникають під час укладання та виконання договору довічного утримання (догляду).